Akty prawne

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Akty prawne

Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.) 

Załącznik: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego 

Załącznik:  Statut Uniwersytetu Szczecińskiego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Załącznik:  Dokumentacja przebiegu studiów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 12 października 2006 r.

w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów

i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Załącznik: Rozporządzenie dotyczące cudzoziemców 

 

 

 

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić